Välkommen

Jag kandiderar till omval för att få representera Västerort i Stockholms kommunfullmäktige. Som Moderaternas gruppledare i äldrenämnden är jag särskilt engagerad för en stark omsorg, med hög tillgänglighet och kvalitet. Eget inflytande, livskvalitet och frihet att få vara sig själv är viktigt genom hela livet. Stockholms äldreomsorg ska utgå ifrån vårdbehov, vara trygg och pålitlig.

Ska_rmavbild_2016-04-04_converted

Vi kan se hur det har blivit svårare att beviljas boendeplats i Stockholm trots att du som äldre har ett vårdbehov. Det är inte en acceptabel utveckling och Moderaterna har därför föreslagit en rad åtgärder, läs mer om dessa genom att klicka här (Dagens Nyheter). Det behövs en reformerad biståndsbedömning där det inte spelar roll var du bor, säkerställer bättre service, och att äldre får vård efter behov.

12049604_10153220315762825_1046201317888885318_n

Moderaterna kunde genom sin framgångsrika jobbpolitik prioritera äldreomsorgen innan maktskiftet 2014. Stockholm har en stor mångfald av många olika aktörer att välja mellan, inom såväl boenden som hemtjänst. Det finns mycket som behöver göras för att stärka kvalitet och tillgänglighet. Men den nuvarande rödgrönrosa majoriteten i stadshuset fokuserar istället på att av ideologiska skäl försvåra för äldres valmöjligheter i omsorgen. Trots skattehöjningar såväl i kommunen som nationellt dras äldreomsorgen med underskott och dyra återkommunaliseringar av väl fungerande verksamheter. Detta är en ansvarslös politik som inte går ihop.