Anförande om Stockholm stads budget 2012

Ordförande. Det är uppenbart att det som hänt människor på Koppargården har påverkat oss Stockholmare djupt. Det som har kommit fram är chockerande och svårt att föreställa sig. Det gör ont i hjärtat när människor råkar ut för så stora orättvisor.

Den vanvård som har upptäckts är överhuvudtaget inte acceptabel. Jag är stolt över hur Alliansen har tagit krafttag. Vi har utrett felaktigheterna, tagit tillbaka boendet i egen regi, och satt stopp för fortsatta upphandlingar i väntan på ny tydligare lagstiftning.

Koppargårdens fall handlade om viktiga rutiner som brustit. Ansvariga politiker hindrades få den information man borde fått. Vi inför därför en ny enhet i stadshuset för inspektion och uppföljning av vår äldreomsorg. – Ett stort steg för att säkerställa äldres rättigheter.

Jag vill också peka på det personliga ansvar vi fullmäktigeledamöter och andra förtroendevalda har, att vara ute i våra verksamheter. Vi måste vara synliga, tillängliga, och visa att vi bryr oss om att allt går rätt till. Jag har själv i veckan besökt mitt lokala äldreboende Fristad servicehus i Spånga, och haft väldigt bra samtal om den oro vi alla känner efter veckan som gått. Mycket viktig kontakt för oss båda.

Ordförande. För exakt ett år stod jag här och pratade just om hur friheten är som allra viktigast inom äldreomsorgen. Det är min övertygelse att äldres makt och inflytande över sina egna liv, är viktigare idag – än någonsin tidigare.

Medan vi jobbar hårdare med att säkerställa omsorgens kvalitet oavsett aktör, är det bara genom ett fritt val, med olika aktörer, som människor i vår äldreomsorg mår bäst. Med det fria valet, kommer också möjligheten att kunna välja bort.

För att äldreomsorgen ska klara framtidens utmaningar, måste fler vilja arbeta i den. Detta pekade jag på redan förra året. Kommunal kom nyligen med nya alarmerande siffror; 18 000 människor sökte omvårdnadsprogramet 1980 – bara 3000 – år 2009. För att vi ska klara framtidens behov krävs att var tredje som i år söker till gymnasiet, skulle välja vård- och omsorgslinjen.

Om detta nämns ingenting i någon av oppositionens budgetreservationer. Unga söker sig till framtidsbranscher – som släpper fram nya idéer, nya människor, entreprenörer och inovatörer. Oppositionens svar är att stoppa privata verksamheter, oavsett kvalitetsnivå. Ni skrämmer bort yngre från våra omsorgsutbildningar. Era ideologiska skygglappar håller omsorgen tillbaka.

Att stänga dörren för allt som inte är kommunala satsningar är inte hållbar politik. Ni sviker inte bara den äldre generationen, utan även de generationer som vill vårda äldre.

Stockholmarna förtjänar svar från er; har vi verkligen råd att stänga ner bra verksamheter i äldreomsorgen. Hur kan det vara en lösning att ta ifrån våra äldre möjligheten att välja?

– Vi vill i framtiden stärka den möjligheten genom en äldrepeng, där ersättningen direkt ska följa den äldre. Människorna ska stå i centrum för vårdverksamheterna. Men det bästa för välfärden kan omöjligen vara att stoppa välfärdsföretag.

Alliansen lägger en kraftig budget som stärker äldres frihet och rättigheter. Större kvalitetskrav, större granskning, större uppföljning. Satsningar på utökad personal, starkare hemtjänst, och riktade miljoner på att erbjuda en väg in i för fler unga. Moderaterna fortsätter att vara den starkaste rösten för en friare omsorg, och starka rättigheter för våra äldre.

2 svar till “Anförande om Stockholm stads budget 2012”

 1. Spångamoderat talar om äldreomsorgens utmaningar | Moderaterna i Spånga skriver:

  […] http://denniswedin.se/2011/11/17/anforande-om-stockholm-stads-budget-2012/ Detta inlägg är publicerad i Nyheter. Du kan bokmärka länken. Följ alla kommentarer via RSS flödet för detta inlägg. ← Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta sammanträder 24/11 kl 18 […]

 2. Staffan Sjödén skriver:

  Stockholm fredagen den 18 november 2011

  Hej Dennis!

  Med glädje och stolhet har jag läst Ditt budgetanförande i Stockholm stadshus.

  Med vänlig hälsning

  Staffan Sjödén

Kommentera