Anförande om Stockholm stads budget 2013

Fru ordförande,

– ”Du gamla, du fria”

Vi sjunger det allra först i vår nationalsång, och jag tycker det är en bra utgångspunkt när vi pratar om äldreomsorg. För, alldeles för länge har du blivit mindre fri, ju äldre du blir.

Frihet är att få vård när du behöver den. Frihet är att få bo kvar hemma så länge du vill och kan. Frihet är valfrihet kring var du vill bo, och vem du ska få vård av. Frihet är en omsorg med hög kvalitet.

Fru ordförande, Du gamla, du fria, borde just därför vara rubriken för Alliansens budget för 2013. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Äldreomsorgen var länge den sista platsen i Sverige dit det inte välkomnades nya idéer och nya människor. Det medförde låg grad självbestämmande för äldre, lågt intresse för vårdyrket, och framförallt dåligt kvalitetsarbete. Vården blev lidande.

Alliansen lägger en budget med kvalitetsinspektion och demensteam, och som skjuter till pengar till hemtjänst, boenden, och anhörigföreningar. Vi ökar framförallt satsningen på ungdomsbesök till 10 miljoner kronor, som visat sig vara mycket uppskattad.

Jag besökte i helgen ett av våra vård- och omsorgsboenden som tog emot 8 ungdomar. Träffade bl.a. Sofia 18 år som berättade om sina intryck. ”Det är roligt att jobba här, allt negativt man läst stämmer inte med den bild man får” och ”det bor fantastiska människor här, som har gjort så mycket med sina liv” – Det var också rörande att höra ” vissa får inte så mycket besök. Man märker vilka som har besök och vilka som inte har det.”

Alliansen tar ett ökat ansvar för Stockholm.

Det är grundläggande att Stockholm har en stor mångfald i äldreomsorgen. Olika aktörer medför innovation och nytänkande, valmöjligheter och kvalitetsutveckling. Det medför också nya viktiga jobb.

Detta borde vara en självklarhet, men vi vet ju att Socialdemokraternas arbetarekommun i Stockholm stad, gjort gemensam sak med LO, och driver på för ett vinstförbud som skulle drabba Stockholmarna allra hårdast.

– Medan vi ser att endast 1,5 procent hade omvårdnadsprogrammet som förstahandsval i år, är Socialdemokraternas svar ökade trösklar.

– Medan Stockholmsregionen har 18 000 anställda i fristående äldreomsorg, är Socialdemokraternas svar ökade trösklar.

– Medan vård- och omsorg är en bransch där över 80 procent av de anställda är kvinnor, är Socialdemokraternas svar ökade trösklar.

Jag jobbar för en äldreomsorg där bland annat 18-åringar som Sofia får plats. Välkomnas, och ser omsorgen som en karriärsväg.

Men det är uppenbart att era idéer inte förändrats sen vi började sjunga ”du gamla, du fria” på 1800-talet. Ni vill tillbaka till ofriheten, en grå och stelbent äldreomsorg, som inte prioriterade kvalitet och tillänglighet.

I ert budgetförslag ger ni inte besked, jag hoppas ni gör det idag. Vill Socialdemokraterna göra gemensam sak med LO och Vänsterpartiet och inskränka mångfalden i Stockholms välfärd?

Kommentera