Mångfald i välfärden

Kommunfullmäktige den 5 november 2012, angående (S) motion om mångfald i välfärden.

Fru ordförande, Stockholm har en välfärd med hög kvalitet och stor mångfald. Ett stort utbud av olika aktörer, medför valmöjligheter för människor och utvecklar välfärden.

Att Socialdemokraterna inte gillar denna mångfald är inte en nyhet. Man vill på olika sätt inskränka den. Problemformuleringen i denna motion är väldigt talande. Det radas inte upp förslag om ökad kvalitet, bättre tillänglighet eller effektivitet i vår välfärd.

I motionen står bland annat ”Den moderatledda majoriteten har en ideologisk tro att privat är bättre än gemensamt”.

Fru ordförande. Alliansen lägger en kraftfull välfärdsbudget inför nästa år, med breda satsningar på skola och omsorg. Genom ett Stockholm som arbetar, tryggar vi välfärdens kvalitet.

Men våra ekonomiska satsningar är bara en del. Välfärden var länge endast förvaring av människor utan möjlighet till eget inflytande. Stockholms stora mångfald av olika aktörer, kommunala som fristående, säkerställer utvecklingsincitament, valmöjligheter för människor, som man alldeles för länge saknade.

Som ett resultat har Stockholm Sveriges modernaste välfärd, här får 60 procent sin äldreomsorg tillgodosedd av fristående aktörer. Var fjärde elev i grundskolan och varannan elev i gymnasiet studerar i en friskola. Med sitt breda välfärdsutbud ligger Stockholm stad i framkant.

Medan vi ser till kvalitet, är det Socialdemokraterna som konsekvent ideologiskt är emot mångfald i välfärden. Ni brinner inte för kvalitet, ni brinner för att människors valmöjligheter ska vara mindre. Och er linje slår allra främst mot Stockholmarna.

Utöver denna motion, fru ordförande, är Socialdemokraternas mångfaldsförakt tydligt i er interna process om vinster i välfärden inför er kongress. Stockholm stads arbetarekommun, slog på sin stämma fast att man verkar för en icke-vinst princip.

Det är denna linje (S) i Stockholm verkar för att partiet ska ha nationellt. De flesta stockholmare som varje dag lämnar barnen till, själva pluggar vid eller går till jobbet på en välfärdsverksamhet, skulle drabbas av den linje Socialdemokraterna i Stockholm verkar för.

Fru ordförande, motioner som denna och Socialdemokraternas bist på politiska besked, och ifrågasättande av valfrihet och mångfald, slår mot Stockholms skolor och äldreomsorg.

Vårdföretagarna visar i en aktuell rapport att välfärdsföretagare just nu ser politiska beslut och politisk osäkerhet som det främsta expansionshindret. Var tredje välfärdsföretag uppger att detta är det främsta hindret för att växa. (S) uteblivna svar hindrar nya välfärdsjobb från att skapas.

Alliansen fortsätter arbeta för att kvaliteten i välfärden ska bli bättre. Det är dags för Socialdemokraterna att sluta leka. Ungefär hälften av landets anställda inom privat äldreomsorg finns i Stockholmsregionen, 18 000 personer.

Ta ansvar och ge besked. Verkar man inom sitt parti för att värna Stockholms höga mångfald och välfärdskvalitet?  Och vad skulle hända med välfärdsverksamheter som idag erbjuder god kvalitet vid ett maktskifte 2014?

Kommentera