Stöd till anhöriga som vårdar närstående

Kommunfullmäktige den 18 februari 2013, angående beslut om Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stöder närstående).

Tack fru ordförande. Jag yrkar ja till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jag måste säga att jag reagerar på Socialdemokraternas särskilda uttalande kring det här ärendet, tycker man ska ha stort medkännande när det handlar om just den här frågan. För just medkännande är det man som anhörig har när man väljer att stödja en närstående.

Ni skriver om en ”oro över en utveckling där politiken abdikerar, och vården blir alltmer beroende av att anhöriga tar hand om sina äldre föräldrar.”

Ni skriver att ”många får avslag för sina ansökningar om äldreboende och då återstår anhöriga som den enda kvarvarande möjligheten.”

Ni för debatten på fel ställe. Ni svartmålar de trygghetssystem som ni annars gillar att ta åt er äran för. Jag tycker ni måste visa på respekt när det handlar om människor av kött och blod som är stolta över att vara en del av stadens omsorg och vårda en anhörig.

Något nedmonterande eller abdikerande är det ju inte tal om. Nu får det vara bra, sjöng Tommy Körberg med Ravaillacz i lördagens melodifestival. Och jag känner lite samma sak.

Utifrån andel av BNP lägger Sverige mest i OECD på äldreomsorgen. Stockholm stad lägger årligen cirka sju miljarder kronor varje år. Det är en femtedel av stadens totala budget.

Sedan 2006 har Alliansen tagit ansvar för äldreomsorgen, det har vi gjort bland annat genom att våra anslag till äldreomsorgen varit större än de någonsin var under vänsterns styre.

11% mer sedan valet 2006.

Det ärende vi beslutar om, handlar om ett program för stöd till anhöriga. Anhörigstödets syfte är att personer som kan och vill ska kunna vårda eller stödja en närstående.

Alliansregeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga anhörigvården. Uppdraget redovisades i september förra året. Denna visar att en stor majoritet, 86 procent av dem som ger omsorg, uppger att det ofta eller alltid känns bra.

För att stötta upp och stödja de som behöver, har vi tillfört tre miljoner kronor för utökat anhörigstöd. Pengar som kan sökas hos äldreförvaltningen. Det kan t.ex. vara stödgrupper för anhöriga.  Vi har också gett förvaltningen särskilt uppdrag att utreda möjligheterna till utökad tillänglighet för avlastningsboende.

Bara fram till 2020 kommer det krävas 420 000 nya jobb i välfärdssektorn. Enda sättet att säkra detta ökade behovet och dessa nya utmaningar, är att vi låter människor bidra, och fortsätter satsa på äldreomsorgen.

Mitt engagemang handlar om dom som behöver politiken som mest. Hitta vägar till att människor får bra hjälp. Anhörigvård är ett bra sätt. Och ett parti som söker ett brett förtroende, måste ha en politik för alla människor och för livets olika skeenden.

Det är inte längre beskrivningen för Socialdemokraterna verkar det som. En mer passande beskrivning för er politik påminner på senare år snarare om det andra bidraget som gick vidare i lördags. Bandet ”State of Drama” med låten ”Falling”.

Kommentera