Skatteupplägg i upphandlingar

Kommunfullmäktige den 3 mars 2013, angående (V) motion om uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar.

Ordförande, jag vet inte om det är modigt eller ofrivilligt av Ann-Margarethe Livh att på det här sättet förtydliga vänsteroppositionens ensidiga fokus för vår välfärd.

För ingenstans i Ann-Margarethe Livhs motion om skatteupplägg i upphandlingar, läser jag det ord som länge, allt för länge, hölls borta från den politiska debatten om våra välfärdsverksamheter. Det är något anmärkningsvärt. Det är ordet som för mig är allt. Definitionen på mitt personliga engagemang, när det gäller vår gemensamma välfärd. Ordet är: Kvalitet.

Men jag ska vara rättvis, alla partier i den här salen har en del av ansvaret till att den offentliga debatten om välfärden väldigt sällan handlat om drivkrafter, innehåll, bättre kvalitet, utan istället präglats av ideologiska skygglappar. Det har inneburit att viktiga praktiska frågor kring välfärdens innehåll har kommit i skymundan.

Samtidigt ordförande, har Alliansen gjort sin läxa. Det har vi gjort, till skillnad från Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna.

Och det har vi gjort såväl här i Stadshuset, som på regeringsnivå. Precis som bl.a. Nederländerna, Danmark, Tyskland och Spanien på senare år infört begränsningar i reglerna för ränteupplägg, har även Sverige stoppat det som kallas räntesnurror. Alliansen verkar för att företag som är verksamma i Sverige, även ska betala skatt här.

Utöver detta arbetar olika utredningar på nationell nivå med att säkerställa att man använder skattemedel på ett så effektivt sätt som möjligt, och till råga på allt: Vi ser över kraven på ägande av välfärdsbolag inom välfärdssektorn. Detta för att säkerställa att ledningar och ägare har en långsiktighet, tillräcklig kompetens för sitt uppdrag och strävar efter att erbjuda verksamheter med hög kvalitet.

Moderaterna tar tillsammans med Alliansen ansvar för ägandet i välfärden. Kvalitet i fokus. Detta till skillnad från Vänsterpartiet. Er fokus är ju att överhuvudtaget inte ha något ägande i välfärden.

Medan vi engagerar oss för bättre kvalitet och säkerställer att välfärden har kompetenta aktörer, såväl kommunala som fristående, sitter Ann-Margarethe Livh och väntar på 2014. Då vill hon vara med och styra. Och då vill hon inte ha någonting annat än kommunal välfärd.

Det särskilt farliga är, att vi inte vet hur Socialdemokraterna skulle ställa sig till det? Såvitt jag vet, verkar Socialdemokraterna från Stockholm stad, för att partiet nationellt ska stå för vinstförbud?

Vad skulle detta röda röra göra med Stockholm? 25% av grundskoleleverna går i fristående, 40% av gymnasieelverna? 60% äldreomsorgen? Vad händer med dessa verksamheter om ni skulle få bestämma? Berätta gärna!

Min fråga till dig, Ann-Margarethe. Utifrån det du inte nämner i din motion. Var är ditt engagemang för bättre kvalitet i alla Stockholms välfärdsverksamheter?

Kommentera