Anförande om Stockholm stads budget 2014

Ordförande, stockholmare,

Jag är stolt över att stå här ännu ett budgetfullmäktige, och att få rösta för ett budgetförslag som säkrar arbetslinjen och stärker välfärden.

Vi ökar stadens budget för äldreomsorg med 254 miljoner kr. Sedan 2009 har vi tillfört närmre 1 miljard till stadens äldreomsorg. Mycket pengar särskilt med tanke på att antalet äldre över 80 år under samma period minskat med mer än 3000 personer.

Det är arbetslinjen som gör det möjligt. 80 000 nya jobb i Stockholm, sedan 2006. Det ger oss möjlighet att satsa på det som är viktigt, kring äldreomsorgen. Och jag är så glad att ha fått vara med i vårt arbete att utveckla stadens omsorg framåt.

Alliansen har gått fram med viktiga kvalitetsförbättringar denna mandatperiod. Kvalitetsinspektion, som ägnar sig åt uppsökande verksamhet. Nytt ersättningssystem för såväl vård- och omsorgsboenden som hemtjänst, som säkrar kvalitén. Viktiga ungdomsjobb i omsorgen, som jag nämnde behovet av redan mitt första tal i denna talarstol. Fler unga måste hitta till dessa viktiga yrken!

Inför valet nästa år är vänsterpartierna beroende av att lyckas svartmåla dagens välfärd. Det märks också på er retorik idag. Det är tråkigt, framförallt eftersom svartmålningen verkar vara det enda ni är överens om. Men också för att vi märker att det drabbar välfärdens kvalitet.

I äldrenämnden fick t.ex. del av en uppföljningsrapport om ungdomsjobben i omsorgen, där det framgick att 40% av dessa ungdomar nu kan tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet.

Deras upplevelse var positiv – och de tyckte inte heller att den negativa debatt som förekommit om äldreomsorgen – stämde med den verklighet de fått vara med om. Oppositionens uppenbara vilja att svartmåla hela äldreomsorgen har alltså negativ påverkan även på yngres karriärval.

Er svartmålning är destruktiv, men också ologisk. Medan vi genom arbetslinjen kunnat satsa en miljard på äldreomsorgen, bråkar ni om hur mycket vi ska höja skatten. Och i era budgetförslag kopplas inte svartmålningen till satsningar. Er plånbok följer inte er retorik.

S vill satsa 1% mer, vilket inte är mycket jämfört med Alliansens 1 miljard. MP vill lägga 166 miljoner mer – samtidigt som Åsa Romson nyligen förklarade att 2,5 miljarder till Förbifarten var ”kattskit”!

När Vänsterpartiet var ansvarigt för äldreomsorgen 2002–2006 minskade anslagen till äldreomsorgen med 1–2 procent. Alliansen har höjt äldrebudgeten med 15% sedan vi tog över 2006.

Medan ert tomma svartmålande drabbar välfärden, fortsätter vi vår arbetslinje. Med fler jobb, utvecklar vi äldreomsorgens kvalitet framåt. Satsar på kvalitet, säkerställer valmöjligheter, och låter äldre leva det liv de själva vill leva.

Kommentera