Ang. nämndernas revisionsberättelser för 2014

Fru ordförande!

Det jag framförallt tar till mig kring av årsredovisningen för 2014 är att det avslutar en mandatperiod där fokus på ordning och reda. Det ersattes med en vänstermajoritet med låga ambitioner för välfärden. Det fanns mer att göra. Men det är hittills uppenbart att vi har en ny politisk majoritet som inte tar Stockholm framåt, och det gäller särskilt inom äldreomsorgen. Enligt brukarundersökningar går det att konstatera att 82% av de boende på vård- omsorgsboenden är nöjda med sitt boende. Det var något högre andel förgående år, men fortfarande ett högt resultat. 84% är nöjda med hemtjänsten, ett bibehållet resultat jämfört med tidigare år. Vi kunde mer, men frågan är vad som händer nu.

Vi har idag en ny vänstermajoritet som blev vald genom ett medvetet svartmålande av välfärden. Trots detta har vi flera månader efteråt knappt fått höra om några besked eller reformer. Vill man få upp nöjdheten inom äldreomsorgen är det högre politisk ambition som behövs.

Särskilt Socialdemokraterna var tongivande i att svartmåla Stockholms äldreomsorg. Idag vet vi hur genuint det var: I Stockholm släppte man direkt lös Vänsterpartiets återkommunaliseringar på fungerande omsorgsverksamheter. Dyra processer som inte syftar till högre kvalitet.

Och nationellt har Magdalena Andersson nyss presenterat en miljardlögn till landets äldre. Nedskärningar på flera ställen som man försöker kommunicera som en satsning. Starkt ledarskap – eller good game, GG, som min lillebror skulle säga.

Något jag vill föra fram som särskilt allvarligt är att nationellt lägger Socialdemokraterna ned arbetet med en nationell demensplan. I Stockholm låter man Vänsterpartiet ta bort satsningar på demensvård och deras anhöriga.

I Stockholm stad är satsningarna för året mindre symbolhandlingar utan finansiering. ”Generösare riktlinjer för boenden” 15 miljoner – i en budget på totalt 7 miljarder. Det är precis samma sak när det gäller ”bostadsanpassning för alla över 85 år”. Där satsar man 17 miljoner. Det är en otydlig finansiering och ett otydligt besked. Även här undrar man om det ska krävas biståndsbedömning när man är 85 plus eller inte. Ni gick till val på detta. Ni tyckte det till och med förra året. Det ser vi i en motion från MP som ska behandlas idag. Ni tyckte en sak förra året om detta, och idag backar ni.

Svartmålningen var tom. Ni försämrade medvetet bilden av äldreomsorgen. Nu väger ni inte upp med riktiga och konkreta åtgärder. Ni backar snarare från tidigare ställningstaganden.

Stockholm står inför stora utmaningar. Jag vill stärka demensvården. Särskilt lyfta fram hemtjänsten. Och släppa fram unga medarbetare inom omsorgen. Jag står bakom vårt uttalande i kommunstyrelsen.

Kommentera