Personalpolitik i äldreomsorgen

Kommunfullmäktige den 17 september 2012, angående (V) motion om personalpolitik.

Fru ordförande, Jag har flera gånger pratat i denna talarstol om hur alldeles för få unga väljer att plugga och jobba inom äldreomsorgen. Enligt Kommunal hade Omvårdnadsprogramet 18 000 sökande 1980, mot 3000 sökande 2009. Ett tydligt tecken på att det har blivit mindre attraktivt att jobba inom omsorgen.

Alliansen jobbar hårt för att öka statusen på vårdyrket. Vi erbjuder praktikplatser, sommarjobb och möjligheter till vidareutbildning. Heltid ska vara en möjlighet såväl som utbildning på stadens vård och omsorgscollege.

Samtidigt är det viktigt att vi gör en analys av vad det är som gjort att omsorgen blivit mindre attraktiv att jobba i. Länge hindrade politiken nya idéer, och nya människor, från att bidra i äldreomsorgen. Det fick en allvarlig konsekvens. Utvecklingen stannade av – boenden blev förvaring.

Vänsterpartiet motionerar och vurmar för personalen, men är själva delaktiga i samhällsproblemet. Få arbetsgivare innebär få karriärmöjligheter. Människor i ett modernt samhälle söker arbetsplatser där man kan bidra, utvecklas och växa. Dessutom ger möjligheten att starta eget, en stor attraktionskraft. Unga letar efter kreativa branscher som tillåter utveckling och eget ansvar.

Men till alla som privat vill bidra till äldreomsorgen står ni fortfarande och säger Nej Nej Nej.

Det är ofta vänsterpartiets linje att säga nej till det privata. Men vi hör ju nu hur t.ex. LO tar ton i Nej-kören. Det är en farlig linje, inte minst för välfärdens anställda.

Fler alternativ och privata utförare inom äldreomsorgen skapar utveckling. Förra årets Jobbhälsobarometer, (Vårdföretagarna), visade t.ex. att anställda i privat driven omsorg är mer nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting på en rad väsentliga områden.

Besök vård och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn, som vann Stockholm stads kvalitetsutmärkelse förra året. De vann för ett systematiskt kvalitetsarbete, där en viktig hörnsten är ledarskapet. Medarbetarna har stort handlingsutrymme, och möjligheter till att ta egna initiativ. De får väldigt regelbunden feedback och uppföljning, vilket lett till höga kvalitetsresultat. I brukarenkäten har man bättre betyg på samtliga områden än vad staden har i snitt.

Det är ”Stockholm äldreboende AB” som på entreprenad driver Sabbatsbergsbyn sedan 2008. VD Thomas Malmgren berättade för mig, att han bl.a. fick belåna sitt gamla hus som hans farfar byggt, för att förverkliga verksamheten. Han kunde valt det lätta, att fortsätta vara chef på en kommunverksamhet, gå hem efter kl 17:00 och ta ut 6 semesterveckor. Istället valde han att kämpa stenhårt för sin dröm utan en ledig dag i tre års tid. Thomas och hans kollegor är några av Sthlms fantastiska och viktiga samhällsbärare. De kämpar för sin verksamhet, levererar god kvalitet, och utvecklar äldreomsorgen. Och de är vänsterpartiets största fiender.

Er politiska utgångspunkt är att slå undan benen på den initiativkraft, på det engagemang och den kreativism som födde Sabbatsbergsbyn.

Stockholm förtjänar besked från våra vänsterpartier. Svara på frågan från dagens äldre och vårdpersonal: skulle privata alternativ fortsätta vara tillåtna i Stockholm om ni skulle vinna nästa val?

Kommentera