Angående Bromstensstaden

Fråga angående vattennivåerna i samband med beslut om Bromstensstaden, den 14 december 2015.

Fru ordförande! Jag vill gå upp här som Spångabo, och tidigare också Bromstensbo under flera år. Jag bodde ett stenkast från detta område, och jag välkomnar att majoriteten går vidare med Bromstensstaden. Det är ett område som har stor potential. Det har funnits ett lokalt frågetecken länge för varför området inte tas bättre till vara. Området bedöms nu kunna ta emot 2 000 lägenheter, och det är fantastiskt positivt. Men jag vill också påpeka att det även ställer krav på den lokala välfärden. Det hoppas jag att den rödgrönrosa majoriteten nu är redo att prioritera lokalt, alldeles särskilt. Det finns dock en oro. I september förra året svämmade Bällstaån över. Det orsakade stor skada, och fastighetsägarna i området är nu oroliga över att man i samband med beslutet om Bromstensstaden inte tar problemet på allvar.

En invånare har sagt: Man ska bygga för att skydda nybygget i Bromstensstaden, men vi andra som bor där – vad får vi för skydd? I samband med den översvämning som skedde kopplade man det hela till extremt regn kombinerat med exploatering i området och ökat toppflöde. Staden måste göra kontroller av risken för översvämningar, och jag förutsätter att man i och med detta ärende tar tag i det. Jag har en fråga kopplat till detta. Stadsdelens ansvar är att städa och rensa skräpet längs åns dikeskanter. Vi förväntar oss att man lokalt ska prioritera detta bättre i samband med beslutet. Jag vill särskilt fråga majoriteten om detta är tillräckligt utrett. Har man kollat hur vattenflödet påverkas kopplat till detta beslut? Jag vill också säkerställa att majoriteten härifrån försäkrar sig om att stadsdelen dels kommer att prioritera den lokala välfärden i Spånga och Bromsten bättre i samband med beslutet, dels ser till att man lokalt nu blir bättre på att rensa skräpet längs med Bällstaåns dikeskanter.

Kommentera