Angående majoritetens felprioriteringar

Angående majoritetens felprioriteringar, under budgetdebatt den 18 november 2015.

Herr ordförande! Hej fullmäktige! Det är kul med ännu en budgetdebatt. Jag upplevde att skillnaderna i diskussionerna var mycket tydliga när det gäller Stockholm. I det här avsnittet vill jag framhålla att det är problematiskt hur de rödgrönrosas bristande förmåga att prioritera så tydligt berör framför allt äldreomsorgen. Underskottet ligger på 75 miljoner kronor efter det att flera stadsdelar nyss har behövt föra över pengar från andra håll. I till exempel min egen stadsdel, Spånga-Tensta, lägger ni nu ungefär 1 miljon kronor på en graffitivägg när äldreomsorgen har ett minus på 5 miljoner.

Ni har nu snart höjt skatten med 1,3 miljarder. Någon nämnde tidigare Margaret Thatcher. Hon sade vid ett tillfälle: The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money. Det som gör att ni kommer överens är att ni är överens om att höja skatten. Ert skatteslöseri är inte endast förpassat till graffiti. Trots att stadsdelar runt om i Stockholm signalerar att de drar in på antalet beviljade hemtjänsttimmar av ekonomiska skäl följer ni inte upp med satsningar för att möta detta. Vi moderater lägger uppåt 10 miljoner mer än ni rödgrönrosa i vårt budgetför-slag för att stötta biståndsbedömningarna. Ni lägger i stället 2 miljoner kronor på kommunbroddar till pensionärer. Jag kan bara notera att pengarna som det kostar att köpa dem själv motsvarar de pengar som en ensamstående pensionär med garanti-pension förlorar under några månader med den skattehöjning som ni genomför i dag.

Men min främsta kritik är att vi har en rödgrönrosa majoritet som felprioriterar. Vårt fokus borde ligga på att stärka vårdmöjligheter, förbättra tillgängligheten till vård när man behöver den och reformera stadens byråkrati. Om vi har underskott i äldreomsorgen gäller det att möta det på ett ansvarsfullt sätt. Jag kan bara notera att det sker 26 återkommunaliseringar i enskilda stadsdelar runt om i Stockholm. Hur demokra-tiskt är det beslutet? Vilka har efterfrågat det? Hur kostnadseffektivt är det? Hur påverkar det stadsdelarnas ekonomi? Det är ett problem för Stockholm när priorite-ringar blir fel, när underskotten inte tas på allvar och när symboliska förslag går före konkreta kvalitetssatsningar på viktiga välfärdsområden. Vart tar våra skattepengar Yttranden 2015-11-18 § 5 55 vägen? Hur mycket kommer ni att fortsätta att ta från stockholmarna för att få ihop ert korthus?

Kommentera