Nyttoparkeringstillstånd

Inledningsanförande angående motion om nyttoparkeringstillstånd för personal i hemtjänsten, den 25 januari 2016.

Ordförande! En p-bot kan äta upp lönen för hemtjänsten. I Göteborg slipper hemtjänsten snart betala p-böter som de får i tjänsten, och i Stockholm vill stadshusmajoriteten helst att hemtjänstpersonalen går eller cyklar. Det var en rubrik och en ingress i en artikel i DN i januari 2015. Jag skulle vilja påstå att det är ett av få tillfällen där Stockholms medier verkligen kritiskt granskat den sittande majoriteten och deras låga ambitioner när det gäller äldreomsorgen. Man undrar vad det var som gjorde att just detta fick uppmärksamhet.

Kanske beror det på just det oväntade i att de rödgröna här gör så tydligt att man väljer bort särskilt nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal, något som deras rödgröna kollegor i Göteborg är så stolta över. Kanske beror det på det tondöva uttalandet från ansvarigt borgarråd om att majoriteten snarare vill att hemtjänstpersonalen går eller cyklar framför att använda bil i jobbet. Eller också såg man kanske just kärnan i den problematik som är anledningen till jag har skrivit den här motionen till fullmäktige om de problem som hemtjänsten medarbetare upplever kring detta i sin situation.

Jag har själv haft kontakt med en tjej som heter Felicia, en medarbetare inom hemtjänsten i Stockholm. Hon berättade om sin situation: Jag cyklar i jobbet, och det gör majoriteten också, men det måste fortfarande finnas bilar inom hemtjänsten, till exempel i vintertid när det är riktigt ruskigt. Ibland får man hänga kassarna från mataffären på cykelstyret, och en gång ramlade jag och slog mig mycket. Hon sade också att en bil underlättar enormt när man ska hinna med sitt schema. Om man får böter betalas ju detta av den som kör bilen. Att reducera kostnaden för nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal skulle göra det lättare för Felicia och hennes kollegor. Det skulle vara ett enkelt sätt för staden att prioritera deras viktiga arbete och göra det möjligt för hemtjänstens verksamheter att nå ut till de äldre som behöver insatser.

Precis som den rödgrönrosa majoriteten avfärdade Moderaternas förslag om en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten för verksamheter som är framgångsrika och utformar sina scheman så att samma medarbetare kan besöka samma äldre avfärdar man nu också detta förslag. Jag upplever att ert politiska tema kopplat till detta är att det inte behövs och att det finns för många hemtjänstföretag. Att bifalla den här motionen skulle bidra till att hemtjänstpersonalen lättare kunde använda bilen. Det skulle också förhindra att Felicia och hennes kollegor skulle åka på stora privata kostnader på arbetstid. Lösningen är inte att avfärda bilen eller att avfärda hemtjänstens breda mångfald. Ta den här möjligheten att införa fler tillstånd som skulle få positiva följder för såväl de äldre som hemtjänstens medarbetare! Ordförande! Med detta vill jag yrka bifall till motionen.

Kommentera