Angående årsredovisningen 2015

Angående årsredovisning för 2015 med uppföljning av budget för Stockholm stad.

Fru ordförande, Att försvåra för privata verksamheter att verka i Stockholm vet vi ju vid det här laget är den rödgrönrosa prioriteringen när det gäller äldreomsorgen. Om du bedriver ett framgångsrikt äldreboende privat riskerar ideologin gå före kvalitet. När det gäller hemtjänsten är den uttalade ambitionen att det ska bli färre verksamheter – och mindre enheter med begränsat antal personer och hemtjänstmottagare.

Vi hörde inför 2015 varma ord om en generösare biståndsbedömning. Äldreborgarrådet och andra förklarade restriktiviteten kring beviljade insatser och boendeplatser med att det var pga Alliansen och våra skattesänkningar. Vi ser dock nu från nya siffror att andelen äldre som får avslag på sin ansökan om att flytta till vård- och omsorgsboende ökar. Trots skattehöjningar är det alltså svårare att få boendeplats i rödgrönrosa Stockholm stad. Och medan färre äldre får boendeplats på vård- och omsorgsboende, minskar nu samtidigt vård- och omsorgsplatserna i innerstaden med 138 platser. Såg någon det på en valaffisch i valrörelsen 2014?

Därutöver kan vi se att utöver att arbetsgivaravgiften för unga har ökat – har majoriteten för nästa år halverat finansieringen för ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden. Ett projekt hyllat av exempelvis Stockholms läns äldrecentrum för att det ökar ungas intresse att jobba inom äldreomsorgen i framtiden.

Summa summarum: Färre boendeplatser. Återkommunalisera populära privata boenden. Färre hemtjänstaktörer, och färre unga i äldrevården. Det här håller inte. Ett bra exempel på stadens byråkrati är att majoritetens kommunala broddar tog sådan tid att få ut via stadsdelarna att de blev tillgängliga lagom till tussilagon.

Det är fel väg för Stockholm att neka fler äldre en plats på våra vård- och omsorgsboenden och samtidigt genom återkommunaliseringar förhindra för välskötta verksamheter & försvåra för hemtjänstverksamheter. Och vi behöver snarare öka intresset för unga att jobba inom vård- och omsorg.

Mot denna snäva vänsterpartistiska politik står vår utsträckta hand om en reformerad biståndsbedömning. För att Stockholm ska klara av att möta framtida behov krävs att vi ser över våra regelverk som Moderaterna föreslagit i vårt budgetförslag.

Äldreomsorgen behöver konkreta reformer för mindre byråkrati, och för att ge korrekta biståndsbedömningar för vård efter behov.

Den som röstade på S, V, MP och Fi pga oro över omsorgens kvalitet i valrörelsen har kanske fått kommunala broddar – men också resultatet sänka ambitioner och skattehöjningar. Stockholm kan mer.

Kommentera