Förankringsprocess kring modulboenden

Här kan du se klipp från kommunfullmäktige den 25 april 2016, där jag frågar finansborgarråd Karin Wanngård om den bristande processen kring modulbostäder.

Dennis Wedin (M): Stockholm har för i år anvisats 2 810 nyanlända som fått sin prövning om uppehållstillstånd beviljad. För att staden ska klara mottagandet behöver det byggas moduler med temporärt bygglov. Stadshusets nuvarande majoritet har haft kunskap kring detta länge – ändå saknas information, förankring och ledarskap i frågan. Stockholmare med berättigade frågor vet inte till vem eller vilka de ska vända sig.

Starka reaktioner och missnöje har väckts över den undermåliga informationen och förankringen på de platser som planeras. Samtidigt säger finansborgarrådet till DN i helgen att ”vi valde tidigt att gå ut och informera”, slutcitat. Sådana diffusa uttalanden förstärker bilden av att nuvarande majoritet ställt sig otillgängliga och inte har kontroll över läget.

Stadens hantering måste syfta till att människor har förtroende för processen. Därför vill jag ha svar på om finansborgarrådet på fullaste allvar vill påstå att informations- och förankringsprocessen hittills fungerat samt vem som har det politiska ansvaret för den här frågan?

Dennis Wedin (M): Ordförande, jag tycker inte det låter som att finansborgarrådet tar situationen på allvar. Det står klart att ni hittills inte levt upp till det politiska ledarskap som krävs för stadens mottagande.

Jag har själv deltagit på möten som invånare i Sundby och närliggande områden styrt upp på egen hand, för att få försöka få klarhet i stadshusets planer. Det är en stor brist på information och förankring. Jag kan ta Spånga som ett exempel, det är uppenbart när hela Spångafolkan blir fullsatt på senaste stadsdelsnämnden, med starka reaktioner över att man inte fått information från staden, och att man känner att ansvariga politiker inte har funnits tillgängliga.

Alla kommer inte vara glada i en sådan här process – men att nuvarande politiska majoriteten inte finns tillgängliga för att svara på frågor och ha tydlig dialog riskerar att underminera stadens förtroende för mottagandet samt spä på ilska och gynna främlingsfientliga krafter.

Är det då rimligt att säga att ”information gick ut tidigt”? Anser finansborgarrådet att det finns anledning att se över och återkomma med tydliga planer för informations- och förankringsprocessen kring de planerade modulerna, vill jag veta?

Dennis Wedin (M): Ordförande, jag måste säga att: Nej. Ni har inte funnits tillgängliga. Det är det som skapat starka reaktioner. Det här verkar verklighetsfrånvänt från finansborgarrådet. Detta handlar om människor som flytt krig och förföljelse och funnit sin väg till Stockholm. Och vi Moderater anser att vi ska ta vårt ansvar för de människor som fått uppehållstillstånd. Men det ställer höga krav på att stockholmarna ska ha förtroende för stadens förmåga att möta mottagandet på bästa sätt. Annars riskerar det att försvåra för en bra integration. Jag förstår inte varför det verkar som att rödgrönrosa politiker försöker smyga undan den här viktiga diskussionen.

Om det saknas insikt om hur processen har brustit hittills, som jag hör nu, ställer det frågetecken kring hur situationen ska hanteras när det nästa år säkert blir åtminstone dubbelt så många som staden ska ta ansvar för.

Därför vill jag snarare ha svar från finansborgarrådet om ni kommer börja med lokala dialoger för en fungerande och tydlig förankring? Om ni kommer att dra slutsatser av de starka reaktioner som kommit, och om ni kommer återkomma med en tydlig planering framåt?

Kommentera