Ang. förslag för hemtjänsten

Angående rapport om utveckling av hemtjänst, den 5 september 2016.

Ordförande, Först fick vi se återkommunalisera av populära privata boenden runt om i staden. Sen förvånades vissa när det visade sig att fler äldre än under vår tid fick avslag på ansökan om att flytta till vård- och omsorgsboenden. Vi har ikväll debatterat att ni ger mindre anslag till jobb för unga i äldreomsorgen. Nu dessa förslag om hemtjänsten – och snart läser vi just nu i media om att regeringen kommer ge sista smockan. Ni bedriver en medveten politik för att klämma åt välfärdsföretagare och de som väljer deras tjänster.

Återkommunaliseringar. Färre boendeplatser, färre unga i äldreomsorgen. Nu färre hemtjänsföretag. Och snart vinstreglering á la löntagarfonder. Det är resultatet efter snart två år med rödgrönrosa majoritet i Stockholms stadshus.

Positivt: Ramtider där den äldre och utföraren kommer överens om innehållet tillsammans. Det är ett välkommet sätt att skapa en flexibilitet och att äldre får rätt vård. Tyvärr har majoriteten nekat mitt föreslagna handslag om att gå vidare med en reformerad biståndsbedömning. Vi vill gå längre med reformer för vård efter behov.

Ni gör en 180-graders vändning i frågan om ökad kontinuitet hos personalen. Det pekas nu ut som ett viktigt mål, till skillnad från för ett år sedan när man sade att kontinuiteten snarare var för hög. Vi vill gå längre genom en kontinuitetsbonus. Det skapar dessutom positivt incitament – medan ni nu istället öppnar upp för krav.

Negativt: Ni väljer att försvåra för framförallt nya och mindre aktörer inom hemtjänsten genom en kravlista som är alldeles för otydlig – När det gäller exempelvis tillgång till lokal är detta som inte politiskt behöver detaljstyras – Men desto värre – att utreda möjligheten till att ställa minimumkrav på volym/antal brukare riskerar ju direkt skada små aktörer med liten volym. Och när det gäller miljökrav är det uppenbart att man är ute efter att kravställa bort att hemtjänstpersonal ska kunna ta bilen.

Med detta i bakhuvudet blir det som regeringens utredare Ingmar Reepalu håller på med nästan logiskt. Ni vill motverka privata alternativ i välfärden, gå ifrån den valfrihet som människor varje dag använder sig av.

När man läser Joachim Landströms fördjupade rapport ang. regeringens utredares förslag på vinstreglering av välfärdsföretag är det uppenbart att det regeringen nu arbetar på skulle skada Stockholms äldreomsorg något oerhört. Företagen Attendo och Ambea pekas ut särskilt – skulle få stora nyemissionsbehov – eller med andra ord – bli konkurshotade.

Hur skulle detta drabba Stockholms äldreomsorg. Attendo – 13 hemtjänstverksamheter. Har också 17 äldreboenden. Och Ambea har åtminstonde ett 10-tal äldreboenden. Jag vill ha besked här ikväll från majoritetens gruppledare – har ni tagit ställning till hur detta och regeringens förslag kommer drabba alla som idag får vård eller jobbar inom Stockholms äldreomsorg. Bifall till Moderaternas reservation i kommunstyrelsen.

Kommentera