Ansvar för Stockholm

Fråga till Karin Wanngård om situationen i stadsdelen Spånga-Tensta och hennes ledarskap, den 26 september 2016. 

Anförande nr 1

Dennis Wedin (M): Ordförande! Jag tror att många stockholmare har blivit bestörta över förra veckans graverande avslöjanden i lokalpressen om det som har skett i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning. Utifrån att 16 anonyma källor från förvaltningen berättar om förmåner som kan ha getts och politisk censur över vilken fakta som nämnden ska få se är det lätt att konstatera att situationen länge har varit ohållbar. Det är allvarliga uppgifter som inte är värdiga Stockholm.

Vi är nu två år in i mandatperioden, och jag måste utgå ifrån att stadens högsta ledning har fått signaler om detta löpande. Jag undrar därför hur du, Karin Wanngård, som ansvarigt borgarråd för stadsdelsnämnderna har följt situationen och vilka åtgärder som du och majoritetens ledning här i Stadshuset har vidtagit.

Anförande nr 2

Borgarrådet Wanngård (S): Ordförande! Tack så mycket, Dennis Wedin, för frågan! När det kommer oroväckande information, som det som faktiskt har skett i Spånga-Tensta, tar jag det på fullaste allvar. Det parti som den här personen tillhör har tagit det på ännu större allvar och även uppmanat personen i fråga att avgå. Det stöder jag till fullo. Om inte det är att ta ansvar vet jag nog inte riktigt vad ansvar är.

Anförande nr 3

Dennis Wedin (M): Ordförande! När det gäller det här med ansvar var det vi moderater i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som i torsdags visade ledarskap och som drev igenom en oberoende utredning. Detta var på vårt initiativ – inte på ditt och inte på Miljöpartiets initiativ. Rimligen visste ni redan innan uppgifterna nådde medierna att situationen i Spånga-Tensta var ohållbar. Och garanterat visste ni det efteråt. Ändå var det Moderaterna som i torsdags fick börja reda ut er oreda.

Jag kan avslöja att det dessutom verkar vara på flera håll som majoriteten har en tumultartad situation. I Skärholmens stadsdelsnämnd har stadsdelsdirektören blivit tvungen att inom kort hålla ett obligatoriskt möte med majoritetens ledamöter för att berätta om gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän.

Min fråga till finansborgarrådet med tanke på detta är: Kan hon i dag säga att det garanterat inte finns fler exempel som Spånga-Tensta där ledande politiker från majoriteten inte kan göra en korrekt gränsdragning eller bidrar till en osund kultur? Ja eller nej?

Anförande nr 4

Borgarrådet Wanngård (S): Jag kommer aldrig att kunna garantera att alla politiker sköter sig. Det kommer jag aldrig att kunna garantera i mitt eget parti, och det kommer jag aldrig att kunna garantera i någon annans parti.

Tyvärr dyker det ibland upp ärenden och frågor som vi måste hantera och som vi måste gå vidare med. Men att du på något sätt skulle ställa mig till svars för alla politiker – alla 800 fritidspolitiker som vi har i den här kommunen – tycker jag är att gå lite för långt. Jag vet att jag är väldigt trygg i mitt ansvar för staden och i ledarskapet som finansborgarråd. Jag är också trygg i att de partier som sitter i majoriteten hanterar sina politiska företrädare och gör allt de kan för att säkerställa att demokratin ska fortgå och fortsätta att verka.

Anförande nr 5

Dennis Wedin (M): Det handlar nu om era ledande företrädare. Det är under Karin Wanngårds ledarskap som ledande förtroendevalda från majoriteten inte känner till gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän. Det är under Karin Wanngårds ledarskap som detta allvarliga övertramp inte verkar få några konsekvenser, och det är under Karin Wanngårds ledarskap som det krävs moderater för att en krisnämnd ska besluta om en oberoende utredning.

Du är finansborgarråd, men det är alltså vi som nu tar ledarskapet. Efter den skandalvecka som har gått vore det rimligt att Karin Wanngård inför samtliga ledamöter här i Rådssalen, inför alla Stockholmare och framför allt inför alla som bor i Spånga-Tensta skulle visa att rätt ska vara rätt. Jag blir knappast övertygad av svaren angående hur den politiska majoriteten säkerställer att deras förtroendevalda följer regler, praxis och lagar.

Därför vill jag föreslå finansborgarrådet att hon tillsätter en fullständig och oberoende utredning för samtliga stadsdelsnämnder här i staden. Vågar du göra detta och återkomma till fullmäktige i frågan?

Anförande nr 6

Borgarrådet Wanngård (S): Vi kommer alltid i den här salen att få hantera vissa individärenden och vissa politiker som inte sköter sig. Det är tråkigt. Det har även Moderaterna varit med om. Jag tycker att det är lite lågt av Dennis Wedin, som har haft ännu högre uppsatta politiska företrädare som inte har skött sig. Det här är ett ansvar som vi tar tillsammans. Vi står upp för demokratin, och vi kämpar för detta varje dag. Skärp dig!

Kommentera