Ordning och reda i äldreomsorgen

Ordförande,

Moderaterna arbetar för en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi ska ha ordning och reda, och sätta äldres vårdbehov i fokus.

Vårt budgetförslag visar att det är fullt möjligt att stärka välfärden i samma eller till och med högre utsträckning som majoriteten – och dessutom sänka skatten. Våra satsningar är på 35 miljoner kronor mer än den rödgrönrosa majoriteten till äldreomsorgen.

Med Moderaterna får du inte felprioriteringar eller symbolpolitik. Ett bra exempel är när rödgrönrosa skulle ge ut kommunala broddar. Man genomförde en centralupphandling som gjorde att det inte delades ut förrän tussilagon kom, trots att vi kunde läsa att ”kommunens målsättning är att broddarna ska kunna börja delas ut redan inför vintern” i DN Stockholm den 13 oktober 2015. Jag noterar att ni skrotar detta i budgeten för 2017.

Nä, våra viktiga välfärdsverksamheter behöver prioritera resurserna rätt. Exempelvis bör verksamheterna ha en budget i balans och höga kvalitetskrav, oavsett om det är en kommunal eller privat verksamhet.

Ordförande,

Äldreomsorgen behöver en tydligare vårdfokus. Vi behöver säkerställa att våra boendeformer bättre anpassas efter vårdbehovet, när vi märker att fler är mycket sjuka när man söker sig till omsorgen.

Detta för mig också till hemtjänsten. Fler och fler bor kvar hemma, och det är någonting som politiken måste anpassa sig till. Jag vill lyfta fram några åtgärder vi föreslår;

  • Utbildning i läkemedelshantering och tydligare rutiner för översyn av mediciner. Felmedicineringen är ett stort problem, och hemtjänsten bör kunna få tillgång till läkemedelsregistret genom fullmakt från den äldre.
  • Dela upp hemtjänsten i två delar baserat på biståndsbeslut -, omsorg och hemservice. Låt de som jobbar med omsorgen kunna inrikta sig mer på detta. De äldre behöver olika saker, och då är det också rimligt att hemtjänsten följer efter.
  • Utred möjligheten till profilhemtjänst, mot målgrupper med särskilda behov.

Därtill följer Moderaternas förslag om kontinuitetsbonus för att du ska få besök av samma personer, att omsorgspersonal ska få parkeringstillstånd, och att medarbetare ska få kompetensutveckling inom fokusområden som missbruk/psykiatri/våld i nära relation.

Jag har tidigare berättat om vårt kvalitetskontrakt, som ska göra det tydligare vad staden ger för hjälp och service, och vem den äldre ska vända sig till. Det är dags att vi gör upp med detaljstyrning och byråkrati. Staden behöver tydligare anpassa sig till de människor vi finns här för – jag tror därför det också är dags att öppna upp och tydliggöra Stockholms valmöjligheter bättre, med en webbplattform där äldre och anhöriga kan jämföra verksamheterna med varandra på ett lättare sätt än idag.

Vi behöver bli mer tillgängliga, och öppna, för Stockholmarna. Med Moderaterna får du ordning och reda, och vård efter behov.

Kommentera