Socialdemokraternas väljarsvek

Gruppledaranförande under kommunfullmäktiges budgetdebatt den 17 november 2016.

Ordförande,

Såhär i halvtid under mandatperioden tycker jag vi tänker tillbaka lite på valrörelsen 2014. Socialdemokraternas första reklamfilm visade tydligt deras fokus. För att pränta in budskapet att välfärden håller på att gå sönder, skildrade ni en anhörig som var oroad över hur mamma egentligen har det på sitt äldreboende. Här är slutscenen – vem vill ha en ensam mamma. Olycklig. Och som har personal som inte hinner med.

srekl

Ett viktigt budskap som förpliktigar. Låt oss därför i halvtid ställa oss frågan: Vad fick de väljare som röstade på S?

Här är sammanfattningen. Resultatet är inte brett, eller ansvarsfullt.  Det är ett extremparti som fått frågorna, ett parti med utgångspunkten ”Upp till kamp för välfärd utan vinst”. En skev ideologisk målsättning – som inte delas av något annat parti.

v

Sedan Vänsterpartiet klev in på äldreroteln – har vi fått se återkommande återkommunaliseringar. Det handlar om totalt 26 olika verksamheter. I år fortsätter det med 8 gruppbostäder & 2 dagliga verksamheter i Bromma, och Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende är hotat. En medveten politik, som endast de 9% som röstade på V ville ha.

aterkom

Istället för att prioritera hemtjänstpersonalen genom att möjliggöra parkeringstillstånd – och säkerställa ökad kontinuitet, vill man nu göra det svårare och öka trösklarna för Stockholms hemtjänstverksamheter.

cykel

I år halverar majoriteten finansieringen till det populära projektet om ungdomsbesök på äldreboenden, trots ett fortsatt stort intresse. – Färre som ägnar sig åt sociala aktiviteter – fler ensamma äldre. Hur rimmar den nedskärningen med min första bild – det som S sa till väljarna?

ungabe

Apropå väljarsvek. I december 2013 skrev Karin Wanngård på att ”den förda politiken blivit allt mer restriktiv” kring bedömningarna i äldreomsorgen. Med henne har det blivit tvärtom. Äldre som får avslag på sina ansökningar om att flytta till vård- och omsorgsboende ökar. Förra året nekades 17 procent att flytta.

avslag

Jag fortsätter efterfråga blocköverskridande samarbete i den här frågan. Äldre får för restriktiva bedömningar. Moderaterna föreslår tydliga reformer kring biståndsbedömningen i vårt budgetförslag;

Vi vill skriva ett kvalitetskontrakt med de äldre som kommer till staden för insatser. Det behöver bli tydligare vad staden åtar sig, vad äldre kan förvänta sig och vilka krav den enskilde kan ställa.

kvalitetskontrakt

  • Gemensam vårdplanering utifrån behov.
  • Kontaktperson som har tid till enskild uppföljning – och tar emot önskan om omprövning.
  • Och detta tillsammans med likvärdiga bedömningar över hela staden.

S skrev själva under på att det behövs reformer innan valet, nu verkar ni backa. 2017 blir det första året som majoriteten inte avsätter medel till generösare biståndsbedömning i stadens budget.

Såhär sätter vi äldre i fokus, underlättar för biståndsbedömarna, och undviker krånglig byråkrati. Jag yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation i kommunstyrelsen.

Läs mer om ytterligare anförande i samma debatt.

Kommentera