Ungdomsbesök på äldreboenden

IP-debatt den 28 november 2016.

Ordförande,

I år halverar majoriteten finansieringen till det populära projektet om ungdomsbesök på äldreboenden, trots ett fortsatt stort intresse för projektet. Det handlar om unga som kontinuerligt besöker samma vård- och omsorgsboende, kvällar och helger, för att öka den sociala trivseln. Den rödgrönrosa majoriteten vill förpassa besöken till när ungdomar har lov.

Det var Alliansen som under senaste mandatperioden initierade projektet. När jag besökte ett av våra vård- och omsorgsboenden som tog emot 8 ungdomar, träffade jag bl.a. Sofia, 18 år som berättade om sina intryck. ”Det är roligt att jobba här” och ”det bor fantastiska människor här, som har gjort så mycket med sina liv” – hon berättade också att ” vissa får inte så mycket besök. Man märker vilka som har besök och vilka som inte har det.”

När Stockholms läns Äldrecetrum gjorde en studie om projektet skriver man exempelvis ”Att ungdomarna kände att det var roligt att gå till sitt jobb råder det ingen tvekan om. I ungdomsenkäten svarade 99 procent att de tyckte att arbetet varit kul.”

Färre unga som kontinuerligt kommer på besök – fler ensamma äldre. Det var enkel matematik för den rödgrönrosa majoriteten, vad det skulle få för konsekvenser när ni halverade finansieringen till det här projektet.

– Inte ska de väl minska för oss gamla? Vi har en ganska enformig tillvaro här, och när de kommer så blir man glad, sa Ann Marie Ruthman, till SVT Stockholm när de rapporterade om denna nedskärning.

Jag såg i SVT:s reportage att majoriteten ursäktar förändringen med att man flyttar satsningen från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden. Men det är ju bara ett sätt att försöka dribbla bort att ni halverar finansieringen till ett populärt projekt. Konsekvensen är kännbar för verksamheterna som hittat ett fungerande arbetssätt kring detta. Det är uppåt 33 verksamheter runt om i Stockholm som jämfört med Alliansens sista år får halverad finansiering.

Därutöver har det i och med nationell rödgrön politik blivit dubbelt så dyrt att anställa unga människor. Det bestämmer vi inte över i det här huset – men det får kännbara konsekvenser för våra verksamheter. Se framför er det vård- och omsorgsboende som har ett fungerande samarbete med en grupp unga som kontinuerligt kommer på besök. Vad är det för prioritering – att utöver era ökade skatter och avgifter nu halvera deras finansiering.

Färre unga som kontinuerligt kommer på besök – fler ensamma äldre.

Dessutom kommer personalbehoven på lång sikt öka inom äldreomsorgen. Efter 2020 visar den demografiska utvecklingen ett kraftigt ökat antal äldre över 80 år. Mellan 2020 och 2040 beräknas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 96 procent – därför har vi också ett kommande rekryteringsbehov.

I Äldrecentrums studie framkom att 39 procent av ungdomarna sa att de kunde tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. Det visar mer än något annat på hur era felprioriteringar kommer drabba inte bara dagens äldre, utan slå mot Stockholm i framtiden.

Färre unga som kontinuerligt kommer på besök – fler ensamma äldre.

Läs mer om frågan på SVT Stockholm.

Kommentera