Mer kvalitet och transparens i äldreomsorgen

Skriver i News55+ den 17 februari 2017 tillsammans med Anna König Jerlmyr om att seriös kvalitetsuppföljning utgår ifrån människors egna upplevelser av välfärden. Äldreomsorgen är faktiskt inte trygg för alla äldre i Stockholm stad, och då bör majoriteten inte heller påstå det. Moderaterna vill se mer transparens, seriösa kvalitetsmått och en reformerad biståndsbedömning. Länk finns här.

Kommentera