Angående Socialdemokraternas valrörelsefinansiering

Frågor till Karin Wanngård om Socialdemokraternas valrörelsefinansiering, kommunfullmäktige den 6 november 2017.

Ordförande,

Brottslighet mot stockholmarna ter sig ju i olika former, för äldre kan det framförallt handla om inbrott i hemmet eller stöld på gatan. Men de senaste åren har ett område ökad särskilt, och det är anmälningarna mot telefonförsäljare som riktar in sig på att lura äldre personer.

Exempelvis har Konsumentombudsmannen i juli detta år fått två fällande domar i Stockholms tingsrätt mot två telemarketing-företag som ägnat sig åt just detta, att döma av anmälningarna, riktade företagen in sig på äldre personer. De flesta över 80 år.

Jag tror detta är en växande problematik som vi behöver prata mer om från politiken. Det var därför med stor förvåning jag i Expressen förra veckan läste om att Socialdemokraternas finansieringsapparat Kombispel, anlitat telemarketingföretag för att sälja lotter, där 16-åringar alltså hetsades till att lura äldre.

Detta är ju helt vansinnigt. Jag vill utifrån detta, fråga Karin Wanngård hur hon och Socialdemokraterna i Stockholm stad ser på otryggheten kring just telemarketing i Stockholm, och det egna partiets agerande kring detta?

 

Ordförande,

I takt med att fler bor kvar hemma i högre ålder, ökar ju också utsattheten för sådan här brottslighet, där man försöker utnyttja sårbarheten hos personen i andra sidan luren. Jag har själv hört flera äldre stockholmare berätta om hur man utsatts för detta, och anhöriga som måste hjälpa till att reda ut.

Det är solklart att vi har ett ökat problem kring detta, och jag måste säga att det är makabert  att läsa om hur Olga Öhrn till Expressen berättade ”Man tänkte: ‘Köp inte, köp inte’, apropå att hon som 16-åring hetsades till att lura äldre när hon sålde lotter åt Kombispel.

Jag har tidigare frågat Karin Wanngård på Twitter om vinsterna från det här lotteriet kommer användas i Socialdemokraternas valrörelse 2018, vore intressant att få svar på det.

Överhuvudtaget känns dessa brott viktiga att belysa. Otryggheten växer i Stockholm, och i takt med att polisen går på knäna är risken att utredningar för denna sorts brottslighet minskar. Där har vi alla partier ett ansvar.

 

Ordförande,

I stort kan jag konstatera från min egen stadsdel i västerort att otryggheten övergripande växer, och att Socialdemokraterna under mandatperioden stått handfallen för utvecklingen lokalt som nationellt.

Hittills i år har det skett hundratalet skjutningar i Stockholmsregionen. Antalet polisanmälda brott har på tre år ökat med 40 000 anmälningar. I trygghetsundersökningen 2017 framgår att var fjärde person i utsatta stadsdelar är orolig för att gå ut sent eller avstår helt från att gå ut ensam på kvällarna.

Om detta kommer vi ha en hård valrörelse. Och då tycker jag det är relevant hur det står till med eran egna kampanjfinansiering. Det är 583 personer som Socialdemokraterna skickat till kronofogden i Stockholm stad. Skum försäljning har riktats gentemot äldre. Kommer vinsterna från dessa lotter inte användas i er lokala valrörelse på något sätt?

Kommentera