Inlägg i ‘Okategoriserade’ kategorin

Angående Socialdemokraternas valrörelsefinansiering

tisdag, november 7th, 2017

Frågor till Karin Wanngård om Socialdemokraternas valrörelsefinansiering, kommunfullmäktige den 6 november 2017.

Ordförande,

Brottslighet mot stockholmarna ter sig ju i olika former, för äldre kan det framförallt handla om inbrott i hemmet eller stöld på gatan. Men de senaste åren har ett område ökad särskilt, och det är anmälningarna mot telefonförsäljare som riktar in sig på att lura äldre personer.

Exempelvis har Konsumentombudsmannen i juli detta år fått två fällande domar i Stockholms tingsrätt mot två telemarketing-företag som ägnat sig åt just detta, att döma av anmälningarna, riktade företagen in sig på äldre personer. De flesta över 80 år.

Jag tror detta är en växande problematik som vi behöver prata mer om från politiken. Det var därför med stor förvåning jag i Expressen förra veckan läste om att Socialdemokraternas finansieringsapparat Kombispel, anlitat telemarketingföretag för att sälja lotter, där 16-åringar alltså hetsades till att lura äldre.

Detta är ju helt vansinnigt. Jag vill utifrån detta, fråga Karin Wanngård hur hon och Socialdemokraterna i Stockholm stad ser på otryggheten kring just telemarketing i Stockholm, och det egna partiets agerande kring detta?

 

Ordförande,

I takt med att fler bor kvar hemma i högre ålder, ökar ju också utsattheten för sådan här brottslighet, där man försöker utnyttja sårbarheten hos personen i andra sidan luren. Jag har själv hört flera äldre stockholmare berätta om hur man utsatts för detta, och anhöriga som måste hjälpa till att reda ut.

Det är solklart att vi har ett ökat problem kring detta, och jag måste säga att det är makabert  att läsa om hur Olga Öhrn till Expressen berättade ”Man tänkte: ‘Köp inte, köp inte’, apropå att hon som 16-åring hetsades till att lura äldre när hon sålde lotter åt Kombispel.

Jag har tidigare frågat Karin Wanngård på Twitter om vinsterna från det här lotteriet kommer användas i Socialdemokraternas valrörelse 2018, vore intressant att få svar på det.

Överhuvudtaget känns dessa brott viktiga att belysa. Otryggheten växer i Stockholm, och i takt med att polisen går på knäna är risken att utredningar för denna sorts brottslighet minskar. Där har vi alla partier ett ansvar.

 

Ordförande,

I stort kan jag konstatera från min egen stadsdel i västerort att otryggheten övergripande växer, och att Socialdemokraterna under mandatperioden stått handfallen för utvecklingen lokalt som nationellt.

Hittills i år har det skett hundratalet skjutningar i Stockholmsregionen. Antalet polisanmälda brott har på tre år ökat med 40 000 anmälningar. I trygghetsundersökningen 2017 framgår att var fjärde person i utsatta stadsdelar är orolig för att gå ut sent eller avstår helt från att gå ut ensam på kvällarna.

Om detta kommer vi ha en hård valrörelse. Och då tycker jag det är relevant hur det står till med eran egna kampanjfinansiering. Det är 583 personer som Socialdemokraterna skickat till kronofogden i Stockholm stad. Skum försäljning har riktats gentemot äldre. Kommer vinsterna från dessa lotter inte användas i er lokala valrörelse på något sätt?

Stoppa skatteslöseriet

tisdag, september 26th, 2017

Spånga tidning och Hässelby tidning, den 26 september 2017. Klicka på bilden för att förstora.

fredag, april 21st, 2017

Angående årsredovisning för 2016, den 4 april 2017.

Ordförande! Jag fick okej för att visa en bild. Tack för hjälpen med det! Den här bilden kommer från avstämningen av mål och budget för 2017, och när vi pratar om årsredovisning och liknande tycker jag att det är viktigt att ta det här i beaktande också.

Jag vill särskilt uppmärksamma er på att det står att alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet. Det har ni uppfyllt helt enligt egna mått. Jag tycker att det skär sig lite mot det jag läste i medierna vid flera tillfällen.

Jag läste om Erzsebet Breuer som vägde 45 kilo. Hon hade pacemaker, diabetes och hallucinationer och vågade inte längre bo ensam, men stadsdelen nekade henne en plats på ett äldreboende eftersom hon bedömdes vara för frisk. Tidigare under mandatperioden har vi kunnat läsa i medier om Inga-Lisa 96 år gammal som kände sig så ensam och rädd att hon ville dö när staden nekade henne ett äldreboende.

Vi har även läst om Margit vars barnbarn skrev i Expressen om att hans mormor får psykbryt på sin ensamhet. ”Jag har ju ingen att prata med så jag stirrar in i väggen. Inte för att jag ser vad som hänger där, men vad ska jag annars göra?” berättade hon själv. Jag är vid det här laget en av de seniora i äldrenämnden, och jag kan konstatera att riktlinjer för bidragsbedömning är en svår fråga, och det handlar också om personliga fall. Men just därför har jag under den här mandatperioden haft som fokusfråga att vi måste se över det här systemet, och med tanke på de här enskilda fallen måste jag också säga att det är mycket allvarligt när ni i dokument påstår att alla äldre har en trygg ålderdom. Det stämmer faktiskt inte, och man kan inte ljuga på det här sättet om seriöst målarbete.

Vi kan också se hur tre av nio mål i Farsta är uppfyllda när det gäller äldreomsorgen i dag. Vi vet att var sjätte person som sökte plats på vård- och omsorgsboende i Stockholms stad fick nej under 2015. Alliansen har efterfrågat siffrorna från 2016 i äldrenämnden, och vi ska ha en viktig diskussion om detta när de siffrorna kommer. Signalerna jag får från stadsdelarna är att det fortsatt är svårt för äldre över 85 år som känner oro eller otrygghet i sitt eget hem att få ett positivt biståndsbeslut till ett lämpligt äldreboende.

Det är uppenbart att två år med socialdemokratiskt styre och skattehöjningar inte har medfört ökad trygghet, ökad kvalitet eller ökad generositet för Stockholms äldre. En sak är också värd att påpeka. Erzsebet, Inga-Lisa och Margit, alla jag nämnde, fick plats efter att medierna uppmärksammade dem. Jag undrar om det är en slump. Vi kan inte ha ett system där anhöriga måste få kontakt med en journalist för att få besluten ändrade.

Just detta tar vi upp i vårt budgetförslag. Det handlar om en reformerad biståndsbedömning där man får en fast kontakt för att kunna få sitt beslut omprövat. I dag uppger folk att biståndsbedömarna inte går att nå och att de inte får ägna sig åt uppsökande kvalitetsarbete. Det ska vi ändra på. Stockholm behöver en politik som inte sviker. Det här är uppgifter som vi måste ta på allvar.

Mer kvalitet och transparens i äldreomsorgen

fredag, februari 17th, 2017

Skriver i News55+ den 17 februari 2017 tillsammans med Anna König Jerlmyr om att seriös kvalitetsuppföljning utgår ifrån människors egna upplevelser av välfärden. Äldreomsorgen är faktiskt inte trygg för alla äldre i Stockholm stad, och då bör majoriteten inte heller påstå det. Moderaterna vill se mer transparens, seriösa kvalitetsmått och en reformerad biståndsbedömning. Länk finns här.

Ungdomsbesök på äldreboenden

tisdag, november 29th, 2016

IP-debatt den 28 november 2016.

Ordförande,

I år halverar majoriteten finansieringen till det populära projektet om ungdomsbesök på äldreboenden, trots ett fortsatt stort intresse för projektet. Det handlar om unga som kontinuerligt besöker samma vård- och omsorgsboende, kvällar och helger, för att öka den sociala trivseln. Den rödgrönrosa majoriteten vill förpassa besöken till när ungdomar har lov.

Det var Alliansen som under senaste mandatperioden initierade projektet. När jag besökte ett av våra vård- och omsorgsboenden som tog emot 8 ungdomar, träffade jag bl.a. Sofia, 18 år som berättade om sina intryck. ”Det är roligt att jobba här” och ”det bor fantastiska människor här, som har gjort så mycket med sina liv” – hon berättade också att ” vissa får inte så mycket besök. Man märker vilka som har besök och vilka som inte har det.”

När Stockholms läns Äldrecetrum gjorde en studie om projektet skriver man exempelvis ”Att ungdomarna kände att det var roligt att gå till sitt jobb råder det ingen tvekan om. I ungdomsenkäten svarade 99 procent att de tyckte att arbetet varit kul.”

Färre unga som kontinuerligt kommer på besök – fler ensamma äldre. Det var enkel matematik för den rödgrönrosa majoriteten, vad det skulle få för konsekvenser när ni halverade finansieringen till det här projektet.

– Inte ska de väl minska för oss gamla? Vi har en ganska enformig tillvaro här, och när de kommer så blir man glad, sa Ann Marie Ruthman, till SVT Stockholm när de rapporterade om denna nedskärning.

Jag såg i SVT:s reportage att majoriteten ursäktar förändringen med att man flyttar satsningen från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden. Men det är ju bara ett sätt att försöka dribbla bort att ni halverar finansieringen till ett populärt projekt. Konsekvensen är kännbar för verksamheterna som hittat ett fungerande arbetssätt kring detta. Det är uppåt 33 verksamheter runt om i Stockholm som jämfört med Alliansens sista år får halverad finansiering.

Därutöver har det i och med nationell rödgrön politik blivit dubbelt så dyrt att anställa unga människor. Det bestämmer vi inte över i det här huset – men det får kännbara konsekvenser för våra verksamheter. Se framför er det vård- och omsorgsboende som har ett fungerande samarbete med en grupp unga som kontinuerligt kommer på besök. Vad är det för prioritering – att utöver era ökade skatter och avgifter nu halvera deras finansiering.

Färre unga som kontinuerligt kommer på besök – fler ensamma äldre.

Dessutom kommer personalbehoven på lång sikt öka inom äldreomsorgen. Efter 2020 visar den demografiska utvecklingen ett kraftigt ökat antal äldre över 80 år. Mellan 2020 och 2040 beräknas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 96 procent – därför har vi också ett kommande rekryteringsbehov.

I Äldrecentrums studie framkom att 39 procent av ungdomarna sa att de kunde tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. Det visar mer än något annat på hur era felprioriteringar kommer drabba inte bara dagens äldre, utan slå mot Stockholm i framtiden.

Färre unga som kontinuerligt kommer på besök – fler ensamma äldre.

Läs mer om frågan på SVT Stockholm.

Ordning och reda i äldreomsorgen

torsdag, november 17th, 2016

Ordförande,

Moderaterna arbetar för en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi ska ha ordning och reda, och sätta äldres vårdbehov i fokus.

Vårt budgetförslag visar att det är fullt möjligt att stärka välfärden i samma eller till och med högre utsträckning som majoriteten – och dessutom sänka skatten. Våra satsningar är på 35 miljoner kronor mer än den rödgrönrosa majoriteten till äldreomsorgen.

Med Moderaterna får du inte felprioriteringar eller symbolpolitik. Ett bra exempel är när rödgrönrosa skulle ge ut kommunala broddar. Man genomförde en centralupphandling som gjorde att det inte delades ut förrän tussilagon kom, trots att vi kunde läsa att ”kommunens målsättning är att broddarna ska kunna börja delas ut redan inför vintern” i DN Stockholm den 13 oktober 2015. Jag noterar att ni skrotar detta i budgeten för 2017.

Nä, våra viktiga välfärdsverksamheter behöver prioritera resurserna rätt. Exempelvis bör verksamheterna ha en budget i balans och höga kvalitetskrav, oavsett om det är en kommunal eller privat verksamhet.

Ordförande,

Äldreomsorgen behöver en tydligare vårdfokus. Vi behöver säkerställa att våra boendeformer bättre anpassas efter vårdbehovet, när vi märker att fler är mycket sjuka när man söker sig till omsorgen.

Detta för mig också till hemtjänsten. Fler och fler bor kvar hemma, och det är någonting som politiken måste anpassa sig till. Jag vill lyfta fram några åtgärder vi föreslår;

  • Utbildning i läkemedelshantering och tydligare rutiner för översyn av mediciner. Felmedicineringen är ett stort problem, och hemtjänsten bör kunna få tillgång till läkemedelsregistret genom fullmakt från den äldre.
  • Dela upp hemtjänsten i två delar baserat på biståndsbeslut -, omsorg och hemservice. Låt de som jobbar med omsorgen kunna inrikta sig mer på detta. De äldre behöver olika saker, och då är det också rimligt att hemtjänsten följer efter.
  • Utred möjligheten till profilhemtjänst, mot målgrupper med särskilda behov.

Därtill följer Moderaternas förslag om kontinuitetsbonus för att du ska få besök av samma personer, att omsorgspersonal ska få parkeringstillstånd, och att medarbetare ska få kompetensutveckling inom fokusområden som missbruk/psykiatri/våld i nära relation.

Jag har tidigare berättat om vårt kvalitetskontrakt, som ska göra det tydligare vad staden ger för hjälp och service, och vem den äldre ska vända sig till. Det är dags att vi gör upp med detaljstyrning och byråkrati. Staden behöver tydligare anpassa sig till de människor vi finns här för – jag tror därför det också är dags att öppna upp och tydliggöra Stockholms valmöjligheter bättre, med en webbplattform där äldre och anhöriga kan jämföra verksamheterna med varandra på ett lättare sätt än idag.

Vi behöver bli mer tillgängliga, och öppna, för Stockholmarna. Med Moderaterna får du ordning och reda, och vård efter behov.

Socialdemokraternas väljarsvek

torsdag, november 17th, 2016

Gruppledaranförande under kommunfullmäktiges budgetdebatt den 17 november 2016.

Ordförande,

Såhär i halvtid under mandatperioden tycker jag vi tänker tillbaka lite på valrörelsen 2014. Socialdemokraternas första reklamfilm visade tydligt deras fokus. För att pränta in budskapet att välfärden håller på att gå sönder, skildrade ni en anhörig som var oroad över hur mamma egentligen har det på sitt äldreboende. Här är slutscenen – vem vill ha en ensam mamma. Olycklig. Och som har personal som inte hinner med.

srekl

Ett viktigt budskap som förpliktigar. Låt oss därför i halvtid ställa oss frågan: Vad fick de väljare som röstade på S?

Här är sammanfattningen. Resultatet är inte brett, eller ansvarsfullt.  Det är ett extremparti som fått frågorna, ett parti med utgångspunkten ”Upp till kamp för välfärd utan vinst”. En skev ideologisk målsättning – som inte delas av något annat parti.

v

Sedan Vänsterpartiet klev in på äldreroteln – har vi fått se återkommande återkommunaliseringar. Det handlar om totalt 26 olika verksamheter. I år fortsätter det med 8 gruppbostäder & 2 dagliga verksamheter i Bromma, och Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende är hotat. En medveten politik, som endast de 9% som röstade på V ville ha.

aterkom

Istället för att prioritera hemtjänstpersonalen genom att möjliggöra parkeringstillstånd – och säkerställa ökad kontinuitet, vill man nu göra det svårare och öka trösklarna för Stockholms hemtjänstverksamheter.

cykel

I år halverar majoriteten finansieringen till det populära projektet om ungdomsbesök på äldreboenden, trots ett fortsatt stort intresse. – Färre som ägnar sig åt sociala aktiviteter – fler ensamma äldre. Hur rimmar den nedskärningen med min första bild – det som S sa till väljarna?

ungabe

Apropå väljarsvek. I december 2013 skrev Karin Wanngård på att ”den förda politiken blivit allt mer restriktiv” kring bedömningarna i äldreomsorgen. Med henne har det blivit tvärtom. Äldre som får avslag på sina ansökningar om att flytta till vård- och omsorgsboende ökar. Förra året nekades 17 procent att flytta.

avslag

Jag fortsätter efterfråga blocköverskridande samarbete i den här frågan. Äldre får för restriktiva bedömningar. Moderaterna föreslår tydliga reformer kring biståndsbedömningen i vårt budgetförslag;

Vi vill skriva ett kvalitetskontrakt med de äldre som kommer till staden för insatser. Det behöver bli tydligare vad staden åtar sig, vad äldre kan förvänta sig och vilka krav den enskilde kan ställa.

kvalitetskontrakt

  • Gemensam vårdplanering utifrån behov.
  • Kontaktperson som har tid till enskild uppföljning – och tar emot önskan om omprövning.
  • Och detta tillsammans med likvärdiga bedömningar över hela staden.

S skrev själva under på att det behövs reformer innan valet, nu verkar ni backa. 2017 blir det första året som majoriteten inte avsätter medel till generösare biståndsbedömning i stadens budget.

Såhär sätter vi äldre i fokus, underlättar för biståndsbedömarna, och undviker krånglig byråkrati. Jag yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation i kommunstyrelsen.

Läs mer om ytterligare anförande i samma debatt.

M: Låt de unga besöka de äldre

torsdag, november 3rd, 2016

Insändare i Mitt i Bromma tillsammans med Jan Tigerström (M), den 16 oktober.

lat-de-unga-besoka-de-aldre

Ansvar för Stockholm

tisdag, oktober 4th, 2016

Fråga till Karin Wanngård om situationen i stadsdelen Spånga-Tensta och hennes ledarskap, den 26 september 2016. 

Anförande nr 1

Dennis Wedin (M): Ordförande! Jag tror att många stockholmare har blivit bestörta över förra veckans graverande avslöjanden i lokalpressen om det som har skett i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning. Utifrån att 16 anonyma källor från förvaltningen berättar om förmåner som kan ha getts och politisk censur över vilken fakta som nämnden ska få se är det lätt att konstatera att situationen länge har varit ohållbar. Det är allvarliga uppgifter som inte är värdiga Stockholm.

Vi är nu två år in i mandatperioden, och jag måste utgå ifrån att stadens högsta ledning har fått signaler om detta löpande. Jag undrar därför hur du, Karin Wanngård, som ansvarigt borgarråd för stadsdelsnämnderna har följt situationen och vilka åtgärder som du och majoritetens ledning här i Stadshuset har vidtagit.

Anförande nr 2

Borgarrådet Wanngård (S): Ordförande! Tack så mycket, Dennis Wedin, för frågan! När det kommer oroväckande information, som det som faktiskt har skett i Spånga-Tensta, tar jag det på fullaste allvar. Det parti som den här personen tillhör har tagit det på ännu större allvar och även uppmanat personen i fråga att avgå. Det stöder jag till fullo. Om inte det är att ta ansvar vet jag nog inte riktigt vad ansvar är.

Anförande nr 3

Dennis Wedin (M): Ordförande! När det gäller det här med ansvar var det vi moderater i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som i torsdags visade ledarskap och som drev igenom en oberoende utredning. Detta var på vårt initiativ – inte på ditt och inte på Miljöpartiets initiativ. Rimligen visste ni redan innan uppgifterna nådde medierna att situationen i Spånga-Tensta var ohållbar. Och garanterat visste ni det efteråt. Ändå var det Moderaterna som i torsdags fick börja reda ut er oreda.

Jag kan avslöja att det dessutom verkar vara på flera håll som majoriteten har en tumultartad situation. I Skärholmens stadsdelsnämnd har stadsdelsdirektören blivit tvungen att inom kort hålla ett obligatoriskt möte med majoritetens ledamöter för att berätta om gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän.

Min fråga till finansborgarrådet med tanke på detta är: Kan hon i dag säga att det garanterat inte finns fler exempel som Spånga-Tensta där ledande politiker från majoriteten inte kan göra en korrekt gränsdragning eller bidrar till en osund kultur? Ja eller nej?

Anförande nr 4

Borgarrådet Wanngård (S): Jag kommer aldrig att kunna garantera att alla politiker sköter sig. Det kommer jag aldrig att kunna garantera i mitt eget parti, och det kommer jag aldrig att kunna garantera i någon annans parti.

Tyvärr dyker det ibland upp ärenden och frågor som vi måste hantera och som vi måste gå vidare med. Men att du på något sätt skulle ställa mig till svars för alla politiker – alla 800 fritidspolitiker som vi har i den här kommunen – tycker jag är att gå lite för långt. Jag vet att jag är väldigt trygg i mitt ansvar för staden och i ledarskapet som finansborgarråd. Jag är också trygg i att de partier som sitter i majoriteten hanterar sina politiska företrädare och gör allt de kan för att säkerställa att demokratin ska fortgå och fortsätta att verka.

Anförande nr 5

Dennis Wedin (M): Det handlar nu om era ledande företrädare. Det är under Karin Wanngårds ledarskap som ledande förtroendevalda från majoriteten inte känner till gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän. Det är under Karin Wanngårds ledarskap som detta allvarliga övertramp inte verkar få några konsekvenser, och det är under Karin Wanngårds ledarskap som det krävs moderater för att en krisnämnd ska besluta om en oberoende utredning.

Du är finansborgarråd, men det är alltså vi som nu tar ledarskapet. Efter den skandalvecka som har gått vore det rimligt att Karin Wanngård inför samtliga ledamöter här i Rådssalen, inför alla Stockholmare och framför allt inför alla som bor i Spånga-Tensta skulle visa att rätt ska vara rätt. Jag blir knappast övertygad av svaren angående hur den politiska majoriteten säkerställer att deras förtroendevalda följer regler, praxis och lagar.

Därför vill jag föreslå finansborgarrådet att hon tillsätter en fullständig och oberoende utredning för samtliga stadsdelsnämnder här i staden. Vågar du göra detta och återkomma till fullmäktige i frågan?

Anförande nr 6

Borgarrådet Wanngård (S): Vi kommer alltid i den här salen att få hantera vissa individärenden och vissa politiker som inte sköter sig. Det är tråkigt. Det har även Moderaterna varit med om. Jag tycker att det är lite lågt av Dennis Wedin, som har haft ännu högre uppsatta politiska företrädare som inte har skött sig. Det här är ett ansvar som vi tar tillsammans. Vi står upp för demokratin, och vi kämpar för detta varje dag. Skärp dig!

De rödgröna sviker Spånga!

tisdag, september 27th, 2016

Skriver tillsammans med Markus Birgander (M) om att Spånga inte prioriteras av den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden, Spånga tidning den 17 september 2016.

Klicka på bilden för att göra den större.