Inlägg i ‘Okategoriserade’ kategorin

”Modulhus debatterades i fullmäktige”

torsdag, september 15th, 2016

 

”Dennis Wedin (M) frågade Karin Wanngård (S) varför informationen om husen varit så dålig och vem som egentligen har det politiska ansvaret för frågan”, Mitt i Västerort, den 10 Maj 2016.

Klicka på bilden för att göra den större, eller klicka på denna länk.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-15-kl-16-00-09

Från studiebesök i Kalmar

torsdag, september 15th, 2016

 

 

Från studiebesök i Kalmar, angående mångfald inom äldreomsorgen, Barometern den 4 juni 2016.

Tryck på bilden för att göra den större.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-15-kl-15-54-13

Majoriteten gör Stockholm tråkigare

torsdag, september 15th, 2016

Angående stränga och komplicerade regler för torghandlare och food trucks. Spånga tidning, den 13 augusti.

Tryck på bilden för att göra den större.

ska%cc%88rmavbild-2016-09-15-kl-15-47-03

Ang. förslag för hemtjänsten

torsdag, september 15th, 2016

Angående rapport om utveckling av hemtjänst, den 5 september 2016.

Ordförande, Först fick vi se återkommunalisera av populära privata boenden runt om i staden. Sen förvånades vissa när det visade sig att fler äldre än under vår tid fick avslag på ansökan om att flytta till vård- och omsorgsboenden. Vi har ikväll debatterat att ni ger mindre anslag till jobb för unga i äldreomsorgen. Nu dessa förslag om hemtjänsten – och snart läser vi just nu i media om att regeringen kommer ge sista smockan. Ni bedriver en medveten politik för att klämma åt välfärdsföretagare och de som väljer deras tjänster.

Återkommunaliseringar. Färre boendeplatser, färre unga i äldreomsorgen. Nu färre hemtjänsföretag. Och snart vinstreglering á la löntagarfonder. Det är resultatet efter snart två år med rödgrönrosa majoritet i Stockholms stadshus.

Positivt: Ramtider där den äldre och utföraren kommer överens om innehållet tillsammans. Det är ett välkommet sätt att skapa en flexibilitet och att äldre får rätt vård. Tyvärr har majoriteten nekat mitt föreslagna handslag om att gå vidare med en reformerad biståndsbedömning. Vi vill gå längre med reformer för vård efter behov.

Ni gör en 180-graders vändning i frågan om ökad kontinuitet hos personalen. Det pekas nu ut som ett viktigt mål, till skillnad från för ett år sedan när man sade att kontinuiteten snarare var för hög. Vi vill gå längre genom en kontinuitetsbonus. Det skapar dessutom positivt incitament – medan ni nu istället öppnar upp för krav.

Negativt: Ni väljer att försvåra för framförallt nya och mindre aktörer inom hemtjänsten genom en kravlista som är alldeles för otydlig – När det gäller exempelvis tillgång till lokal är detta som inte politiskt behöver detaljstyras – Men desto värre – att utreda möjligheten till att ställa minimumkrav på volym/antal brukare riskerar ju direkt skada små aktörer med liten volym. Och när det gäller miljökrav är det uppenbart att man är ute efter att kravställa bort att hemtjänstpersonal ska kunna ta bilen.

Med detta i bakhuvudet blir det som regeringens utredare Ingmar Reepalu håller på med nästan logiskt. Ni vill motverka privata alternativ i välfärden, gå ifrån den valfrihet som människor varje dag använder sig av.

När man läser Joachim Landströms fördjupade rapport ang. regeringens utredares förslag på vinstreglering av välfärdsföretag är det uppenbart att det regeringen nu arbetar på skulle skada Stockholms äldreomsorg något oerhört. Företagen Attendo och Ambea pekas ut särskilt – skulle få stora nyemissionsbehov – eller med andra ord – bli konkurshotade.

Hur skulle detta drabba Stockholms äldreomsorg. Attendo – 13 hemtjänstverksamheter. Har också 17 äldreboenden. Och Ambea har åtminstonde ett 10-tal äldreboenden. Jag vill ha besked här ikväll från majoritetens gruppledare – har ni tagit ställning till hur detta och regeringens förslag kommer drabba alla som idag får vård eller jobbar inom Stockholms äldreomsorg. Bifall till Moderaternas reservation i kommunstyrelsen.

Förankringsprocess kring modulboenden

tisdag, april 26th, 2016

Här kan du se klipp från kommunfullmäktige den 25 april 2016, där jag frågar finansborgarråd Karin Wanngård om den bristande processen kring modulbostäder.

Dennis Wedin (M): Stockholm har för i år anvisats 2 810 nyanlända som fått sin prövning om uppehållstillstånd beviljad. För att staden ska klara mottagandet behöver det byggas moduler med temporärt bygglov. Stadshusets nuvarande majoritet har haft kunskap kring detta länge – ändå saknas information, förankring och ledarskap i frågan. Stockholmare med berättigade frågor vet inte till vem eller vilka de ska vända sig.

Starka reaktioner och missnöje har väckts över den undermåliga informationen och förankringen på de platser som planeras. Samtidigt säger finansborgarrådet till DN i helgen att ”vi valde tidigt att gå ut och informera”, slutcitat. Sådana diffusa uttalanden förstärker bilden av att nuvarande majoritet ställt sig otillgängliga och inte har kontroll över läget.

Stadens hantering måste syfta till att människor har förtroende för processen. Därför vill jag ha svar på om finansborgarrådet på fullaste allvar vill påstå att informations- och förankringsprocessen hittills fungerat samt vem som har det politiska ansvaret för den här frågan?

Dennis Wedin (M): Ordförande, jag tycker inte det låter som att finansborgarrådet tar situationen på allvar. Det står klart att ni hittills inte levt upp till det politiska ledarskap som krävs för stadens mottagande.

Jag har själv deltagit på möten som invånare i Sundby och närliggande områden styrt upp på egen hand, för att få försöka få klarhet i stadshusets planer. Det är en stor brist på information och förankring. Jag kan ta Spånga som ett exempel, det är uppenbart när hela Spångafolkan blir fullsatt på senaste stadsdelsnämnden, med starka reaktioner över att man inte fått information från staden, och att man känner att ansvariga politiker inte har funnits tillgängliga.

Alla kommer inte vara glada i en sådan här process – men att nuvarande politiska majoriteten inte finns tillgängliga för att svara på frågor och ha tydlig dialog riskerar att underminera stadens förtroende för mottagandet samt spä på ilska och gynna främlingsfientliga krafter.

Är det då rimligt att säga att ”information gick ut tidigt”? Anser finansborgarrådet att det finns anledning att se över och återkomma med tydliga planer för informations- och förankringsprocessen kring de planerade modulerna, vill jag veta?

Dennis Wedin (M): Ordförande, jag måste säga att: Nej. Ni har inte funnits tillgängliga. Det är det som skapat starka reaktioner. Det här verkar verklighetsfrånvänt från finansborgarrådet. Detta handlar om människor som flytt krig och förföljelse och funnit sin väg till Stockholm. Och vi Moderater anser att vi ska ta vårt ansvar för de människor som fått uppehållstillstånd. Men det ställer höga krav på att stockholmarna ska ha förtroende för stadens förmåga att möta mottagandet på bästa sätt. Annars riskerar det att försvåra för en bra integration. Jag förstår inte varför det verkar som att rödgrönrosa politiker försöker smyga undan den här viktiga diskussionen.

Om det saknas insikt om hur processen har brustit hittills, som jag hör nu, ställer det frågetecken kring hur situationen ska hanteras när det nästa år säkert blir åtminstone dubbelt så många som staden ska ta ansvar för.

Därför vill jag snarare ha svar från finansborgarrådet om ni kommer börja med lokala dialoger för en fungerande och tydlig förankring? Om ni kommer att dra slutsatser av de starka reaktioner som kommit, och om ni kommer återkomma med en tydlig planering framåt?

Äldre måste få vård efter behov

tisdag, april 26th, 2016

Insändare i Mitt i Södermalm, den 26 april 2016.

Behov

Angående årsredovisningen 2015

tisdag, april 26th, 2016

Angående årsredovisning för 2015 med uppföljning av budget för Stockholm stad.

Fru ordförande, Att försvåra för privata verksamheter att verka i Stockholm vet vi ju vid det här laget är den rödgrönrosa prioriteringen när det gäller äldreomsorgen. Om du bedriver ett framgångsrikt äldreboende privat riskerar ideologin gå före kvalitet. När det gäller hemtjänsten är den uttalade ambitionen att det ska bli färre verksamheter – och mindre enheter med begränsat antal personer och hemtjänstmottagare.

Vi hörde inför 2015 varma ord om en generösare biståndsbedömning. Äldreborgarrådet och andra förklarade restriktiviteten kring beviljade insatser och boendeplatser med att det var pga Alliansen och våra skattesänkningar. Vi ser dock nu från nya siffror att andelen äldre som får avslag på sin ansökan om att flytta till vård- och omsorgsboende ökar. Trots skattehöjningar är det alltså svårare att få boendeplats i rödgrönrosa Stockholm stad. Och medan färre äldre får boendeplats på vård- och omsorgsboende, minskar nu samtidigt vård- och omsorgsplatserna i innerstaden med 138 platser. Såg någon det på en valaffisch i valrörelsen 2014?

Därutöver kan vi se att utöver att arbetsgivaravgiften för unga har ökat – har majoriteten för nästa år halverat finansieringen för ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden. Ett projekt hyllat av exempelvis Stockholms läns äldrecentrum för att det ökar ungas intresse att jobba inom äldreomsorgen i framtiden.

Summa summarum: Färre boendeplatser. Återkommunalisera populära privata boenden. Färre hemtjänstaktörer, och färre unga i äldrevården. Det här håller inte. Ett bra exempel på stadens byråkrati är att majoritetens kommunala broddar tog sådan tid att få ut via stadsdelarna att de blev tillgängliga lagom till tussilagon.

Det är fel väg för Stockholm att neka fler äldre en plats på våra vård- och omsorgsboenden och samtidigt genom återkommunaliseringar förhindra för välskötta verksamheter & försvåra för hemtjänstverksamheter. Och vi behöver snarare öka intresset för unga att jobba inom vård- och omsorg.

Mot denna snäva vänsterpartistiska politik står vår utsträckta hand om en reformerad biståndsbedömning. För att Stockholm ska klara av att möta framtida behov krävs att vi ser över våra regelverk som Moderaterna föreslagit i vårt budgetförslag.

Äldreomsorgen behöver konkreta reformer för mindre byråkrati, och för att ge korrekta biståndsbedömningar för vård efter behov.

Den som röstade på S, V, MP och Fi pga oro över omsorgens kvalitet i valrörelsen har kanske fått kommunala broddar – men också resultatet sänka ambitioner och skattehöjningar. Stockholm kan mer.

Bekymmersamt att Vasen stängs

måndag, april 4th, 2016

Insändare i Mitt i Vasastan tillsammans med Petra Gardos Ek (M) vice ordförande i stadelsnämnden Norrmalm, den 1 mars 2016.

Skärmavbild 2016-04-04 kl. 16.11.22

Angående majoritetens felprioriteringar

måndag, april 4th, 2016

Angående majoritetens felprioriteringar, under budgetdebatt den 18 november 2015.

Herr ordförande! Hej fullmäktige! Det är kul med ännu en budgetdebatt. Jag upplevde att skillnaderna i diskussionerna var mycket tydliga när det gäller Stockholm. I det här avsnittet vill jag framhålla att det är problematiskt hur de rödgrönrosas bristande förmåga att prioritera så tydligt berör framför allt äldreomsorgen. Underskottet ligger på 75 miljoner kronor efter det att flera stadsdelar nyss har behövt föra över pengar från andra håll. I till exempel min egen stadsdel, Spånga-Tensta, lägger ni nu ungefär 1 miljon kronor på en graffitivägg när äldreomsorgen har ett minus på 5 miljoner.

Ni har nu snart höjt skatten med 1,3 miljarder. Någon nämnde tidigare Margaret Thatcher. Hon sade vid ett tillfälle: The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money. Det som gör att ni kommer överens är att ni är överens om att höja skatten. Ert skatteslöseri är inte endast förpassat till graffiti. Trots att stadsdelar runt om i Stockholm signalerar att de drar in på antalet beviljade hemtjänsttimmar av ekonomiska skäl följer ni inte upp med satsningar för att möta detta. Vi moderater lägger uppåt 10 miljoner mer än ni rödgrönrosa i vårt budgetför-slag för att stötta biståndsbedömningarna. Ni lägger i stället 2 miljoner kronor på kommunbroddar till pensionärer. Jag kan bara notera att pengarna som det kostar att köpa dem själv motsvarar de pengar som en ensamstående pensionär med garanti-pension förlorar under några månader med den skattehöjning som ni genomför i dag.

Men min främsta kritik är att vi har en rödgrönrosa majoritet som felprioriterar. Vårt fokus borde ligga på att stärka vårdmöjligheter, förbättra tillgängligheten till vård när man behöver den och reformera stadens byråkrati. Om vi har underskott i äldreomsorgen gäller det att möta det på ett ansvarsfullt sätt. Jag kan bara notera att det sker 26 återkommunaliseringar i enskilda stadsdelar runt om i Stockholm. Hur demokra-tiskt är det beslutet? Vilka har efterfrågat det? Hur kostnadseffektivt är det? Hur påverkar det stadsdelarnas ekonomi? Det är ett problem för Stockholm när priorite-ringar blir fel, när underskotten inte tas på allvar och när symboliska förslag går före konkreta kvalitetssatsningar på viktiga välfärdsområden. Vart tar våra skattepengar Yttranden 2015-11-18 § 5 55 vägen? Hur mycket kommer ni att fortsätta att ta från stockholmarna för att få ihop ert korthus?

Angående Bromstensstaden

måndag, april 4th, 2016

Fråga angående vattennivåerna i samband med beslut om Bromstensstaden, den 14 december 2015.

Fru ordförande! Jag vill gå upp här som Spångabo, och tidigare också Bromstensbo under flera år. Jag bodde ett stenkast från detta område, och jag välkomnar att majoriteten går vidare med Bromstensstaden. Det är ett område som har stor potential. Det har funnits ett lokalt frågetecken länge för varför området inte tas bättre till vara. Området bedöms nu kunna ta emot 2 000 lägenheter, och det är fantastiskt positivt. Men jag vill också påpeka att det även ställer krav på den lokala välfärden. Det hoppas jag att den rödgrönrosa majoriteten nu är redo att prioritera lokalt, alldeles särskilt. Det finns dock en oro. I september förra året svämmade Bällstaån över. Det orsakade stor skada, och fastighetsägarna i området är nu oroliga över att man i samband med beslutet om Bromstensstaden inte tar problemet på allvar.

En invånare har sagt: Man ska bygga för att skydda nybygget i Bromstensstaden, men vi andra som bor där – vad får vi för skydd? I samband med den översvämning som skedde kopplade man det hela till extremt regn kombinerat med exploatering i området och ökat toppflöde. Staden måste göra kontroller av risken för översvämningar, och jag förutsätter att man i och med detta ärende tar tag i det. Jag har en fråga kopplat till detta. Stadsdelens ansvar är att städa och rensa skräpet längs åns dikeskanter. Vi förväntar oss att man lokalt ska prioritera detta bättre i samband med beslutet. Jag vill särskilt fråga majoriteten om detta är tillräckligt utrett. Har man kollat hur vattenflödet påverkas kopplat till detta beslut? Jag vill också säkerställa att majoriteten härifrån försäkrar sig om att stadsdelen dels kommer att prioritera den lokala välfärden i Spånga och Bromsten bättre i samband med beslutet, dels ser till att man lokalt nu blir bättre på att rensa skräpet längs med Bällstaåns dikeskanter.